Strona główna

Autorem WebQuestu jest Małgorzata Rostkowska.
WebQuest przeznaczony jest dla słuchaczy szkolenia projektu Edukacja na Nowo,
do wykonania w czasie 8 godzin lekcyjnych.