Zadanie

Zadaniem każdej grupy będzie wykonanie WebQuestu dotyczącego spraw bezpieczeństwa dla swoich uczniów i opublikowanie go w Internecie.
Po zakończeniu pracy WebQuesty będą zaprezentowane kolegom, dołączone do listy WebQuestów, zaś ich autorzy otrzymają zaświadczenia o publikacji materiałów edukacyjnych w Internecie.