Kryteria oceniania


WebQuest ma być dobry.
Nie chcemy, aby były złe WebQuesty. Jeśli coś nie wyszło, to poprawmy. Spytajmy osoby prowadzące, kolegów, jeśli ich uwagi nas przekonają to poprawmy WebQuest, korzystając z listy poniższych pytań.
Spójrzmy na swój WebQuest od strony a) merytorycznej i b) technicznej.
ad. a) 
Czego moi uczniowie nauczą się podczas wykonywania WebQuestu?
Czy cele które sobie postawiłem lepiej zrealizuję za pomocą WebQuestu, czy być może inna metoda byłaby efektywniejsza? 
Czy sformułowałem podstawowe wymagania wobec uczniów?  Czy nie jest tak, że przyznaję np. uczniom punkty za oczywiste błędy?
Czy WebQuest jest prawidłowo skonstruowany? Czy ma właściwą strukturę?
Czy dobrze zorganizowałem pracę uczniów?
Czy jasno postawiłem zadanie do wykonania? 
Czy przestrzegam praw autorskich?
ad b)
Czy na początku napisałem kto jest autorem (autorami) WebQuestu?
Czy napisałem do kogo jest skierowany? Ile czasu będzie na jego wykonanie? 
Czy podałem licencję na jakiej pozwalam wykorzystywać innym swój WebQuest?
Czy nie ma w WebQueście błędów ortograficznych, stylistycznych, redakcyjnych?
Czy WebQuest jest atrakcyjny wizualnie (a ja w nim zachowuję prawa autorskie)?